• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ecoschema PD-04, condiții 2024. Procent obligatoriu de pârloagă sau de culturi fixatoare de azot

  Oana Timar -

  Noi condiții pentru ecoschema PD-04 în contextul derogării acordate pentru standardul GAEC 8 (procentul minim de pârloagă) și a introducerii unei semi-derogări la nivelul României pentru standardul GAEC 7 (rotația culturilor).

  Ecoschema PD-04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil poate fi accesată și în acest an numai pentru terenul arabil și numai de către exploatațiile care depășesc pragul de 10 hectare de teren arabil.

  În mod excepțional, în acest an, prin derogarea acordată de Comisia Europeană pentru GAEC 8, fermierii nu mai sunt obligați să lase pârloagă, ci pe o suprafață de minim 4% pot să lase terenul nelucrat sau să îl semene cu culturi fixatoare de azot sau cu culturi secundare, fără utilizarea pesticidelor. Cum ecoschema PD-04 prevede un minim de 5% plante fixatoare de azot, fermierii sunt obligați să acorde încă 1% pentru aceste culturi, cu mențiunea că acest 1% se poate cultiva cu produse de protecția plantelor. De menționat că nici în cadrul GAEC 8, nici la ecoschema PD-04 nu se menționează decât un procent minim, neexistând un procent maxim pentru suprafețele cultivate cu culturi fixatoare de azot.

  În cazul GAEC 7, Ministerul Agriculturii introduce o excepție la rotația culturilor: una și aceeași specie de plante, poate fi cultivată pe aceeași suprafață de teren arabil pe cel mult 50% din suprafața arabilă a exploatației.

  Conform unui proiect de ordin publicat de Ministerul Agriculturii, condițiile de eligibilitate pentru eco-schema PD-04 trebuie îndeplinite în mod cumulativ, astfel:
  a) beneficiarul eco-schemei PD-04 se încadrează în categoria fermierilor activi și este beneficiar BISS;
  b) dimensiunea exploataţiei agricole eligibile pentru eco-schema PD-04 este de minimum 10,01 ha teren arabil, constituită din suprafețele însumate ale tuturor parcelelor eligibile și neeligibile de teren arabil, parcelele eligibile fiind cele de teren arabil cu dimensiunea minimă de 0,3 ha.

  Citiți și: Subvenții APIA. Sprijinul cuplat pentru porumb siloz – condiții, plăți la hectar

  Ecoschema PD-04 în relație cu GAEC – reguli

  Fermierii care accesează ecoschema trebuie să respecte standardele GAEC, astfel:

  a) GAEC 5 – cerința 2, potrivit căreia sunt interzise lucrările solului (aratul, scarificatul, lucrarea cu grapa și sapa rotativă, prașila mecanică) pe terenurile cu soluri foarte slab fertile, improprii pentru folosinţă arabilă (clasa de calitate V), indiferent de panta terenului.
  b) GAEC 6 – cerința 1, potrivit căreia pentru a proteja solurile în perioada cea mai sensibilă a anului (15 iunie – 30 septembrie) fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit pe cel puțin 80% din suprafața arabilă a exploatației. Acoperirea solului se poate asigura prin: culturi agricole aflate în vegetație, miriștea și resturile vegetale rămase după recoltare, culturi secundare, culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou înființate. În intervalul stabilit solul trebuie acoperit, cu excepția timpului necesar pentru pregătirea terenului și înființarea noii culturi de cel mult 3 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire cu încă o săptămână, în baza avizului emis de autoritatea responsabilă, în cazul în care condițiile meteorologice nu permit realizarea lucrărilor de pregătire a terenului și înființare a culturilor.
  c) GAEC 7, potrivit căruia se aplică o rotație a culturilor pe terenul arabil, cu excepția culturilor care cresc sub apă. Rotația constă în schimbarea culturilor cel puțin o dată pe an (an de cultură) la nivel de parcelă agricolă, cu excepția culturilor multianuale, a ierburilor și a altor plante furajere erbacee, a terenurilor lăsate pârloagă și a culturilor din spații protejate (sere și solarii). Prin excepție, una și aceeași specie de plante, poate fi cultivată pe aceeași suprafață de teren arabil pe cel mult 50% din suprafața arabilă a exploatației, cu respectarea perioadelor și a condițiilor prevăzute în anexa la Ordinul nr. 54/2023.
  d) GAEC 8 – cerința 1.b), potrivit căreia fermierii trebuie să asigure procentajul minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive de cel puțin 7% din terenul arabil la nivel de fermă, dacă acesta incude și culturi secundare și/sau culturi fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecție a plantelor, din care 3% reprezintă zone și caracteristici neproductive, inclusiv terenuri lăsate în pârloagă.
  Ponderea (%) terenurilor arabile destinate culturilor secundare sau culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecție a plantelor este de 4.0%. Pentru culturile secundare se aplică un factor de ponderare de 0,3.
  e) prin derogare de la obligația GAEC 8 – cerința 1.b) în conformitate cu art.1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/587 al Comisiei din 12 februarie 2024 (…) fermierii pot îndeplini acest standard prin asigurarea unei ponderi minime de cel puțin 4% din terenul arabil la nivelul fermei acoperite cu:
  – zone și elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă și/sau
  – culturi fixatoare de azot cultivate fără utilizarea produselor de protecție a plantelor și/sau
  – culturi secundare cultivate fără utilizarea produselor de protecție a plantelor, pentru care se utilizează factorul de ponderare de 1.

  Citiți și: Subvenții APIA – listă acte. Documente obligatorii pentru plata la hectar

  Reguli obligatorii la ecoschemaPD-04

  Ecoschema PD-04 în acest an. Reguli generale obligatorii

  Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei PD-04, fermierii trebuie să respecte următoarele cerinţe generale obligatorii:
  i) să rezerve un procent minim din terenul arabil pentru elemente neproductive, inclusiv teren lăsa pârloagă, după cum urmează:
  a) începând cu anul 2025, de minimum 2% din terenul arabil declarat pentru elemente neproductive, inclusiv teren lăsat pârloagă, suplimentar față de ponderea minimă de 3% din terenul arabil la nivel de fermă dedicat zonelor și caracteristicilor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate în pârloagă, prevăzută de cerința de bază GAEC 8.1.b).
  b) în anul 2024, de minimum 1% din terenul arabil declarat, suplimentar față de ponderea minimă de 4% din terenul arabil la nivel de fermă, prevăzută la art. 40 lit. e), ce poate fi acoperit cu:
  – zone și elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă și/sau
  – culturi fixatoare de azot și/sau
  – culturi secundare,
  c) îndepând cu anul 2025, de minimum 3% în cazul fermelor cu peste 75% din terenul arabil utilizat pentru producţia de iarbă sau de alte plante furajere erbacee, culturi de leguminoase, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, sau combinaţii ale acestora,
  d) în anul 2024, suprafața ponderii de 3% menționată la art. 41 pct.i) lit.c) poate fi acoperită cu:
  i) zone și elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă și/sau
  ii) culturi fixatoare de azot și/sau
  iii) culturi secundare.
  (ii) să cultive pe o pondere minimă din totalul terenului arabil declarat, culturi leguminoase, bogate în proteină vegetală, fixatoare de azot, prevăzute în anexa nr. 12 , după cum urmează:
  a) începând cu anul 2025, cel puțin 1% , suplimentar față de ponderea minima de 4% din terenul arabil la nivel de fermă destinat culturilor secundare și culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecție a plantelor, prevăzută de cerința GAEC 8.1.1b);
  b) în anul 2024, respectarea cerinței generale menționată la art. 41 pct. i) conduce implicit la respectarea cerinței generale menționată la art. 41 pct. ii) lit. a).
  (iii) să asigure acoperirea terenului arabil în perioada sensibilă pentru sol, astfel:
  a) cel puțin 5% din suprafața arabilă a exploatației să fie acoperită cu culturi agricole aflate în vegetație sau cu miriștea și resturile vegetale rămase după recoltare sau culturi secundare sau culturi de acoperire verzi sau culturi de toamnă nou-înființate, după recoltarea culturii principale, suplimentar față de ponderea minimă de 80% din suprafața arabilă a exploatației, prevăzută de cerința de bază GAEC 6.1.
  b) acoperirea terenului trebuie asigurată și în perioada 1 octombrie – 15 octombrie, suplimentar față de perioada 15 iunie – 30 septembrie, prevăzută de cerința de bază GAEC 6.1.

  Ce sunt culturile secundare pentru subvenția APIA

  Conform definiției din legislație, cculturile secundare sunt cultivate în perioada dintre două culturi principale şi acoperă întreaga perioadă dintre culturile respective, fără o întrerupere semnificativă. Culturile secundare acoperă solul o perioadă de cel puţin 8 săptămâni după recoltarea culturii principale şi trebuie să fie diferite ca specie faţă de aceasta.

  Culturile secundare includ şi culturile succesive sau culturile duble semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului. Culturile secundare introduse în rotaţie pot fi culturi simple sau amestec de culturi, respectiv graminee, leguminoase, proteaginoase,
  oleaginoase, plante melifere s.a, prevăzute în Anexa nr. 1 din noul ordin al subvențiilor.

  Ecoschema PD-04 în acest an. Cerințe specifice, la alegerea fermierului

  Cerinţele generale obligatorii prevăzute la art. 41 se cumulează cu una dintre următoarele cerinţe specifice, la alegerea fermierului, astfel:

  1. Practicarea diversificării culturilor pe terenul arabil, în funcţie de suprafaţă, după cum urmează:
  a) în cazul suprafeţelor cuprinse între 10,01 ha şi 30 ha, fermierul trebuie să cultive suplimentar cel puţin o cultură diferită ca specie
  b) în cazul suprafeţelor de peste 30 ha, fermierul trebuie să cultive suplimentar cel puţin două culturi diferite ca specie
  c) în cazul în care suprafaţa de teren arabil este acoperită în proporţie de peste 80% cu iarbă/plante erbacee/leguminoase sau cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producţie condiţia privind practica de diversificare a culturilor este îndeplinită.
  d) lista speciilor de plante utilizate ca iarbă sau alte furaje erbacee ce se pot regăsi pe terenurile arabile este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin; lista speciilor de culturi leguminoase este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezentul ordin, secțiunea Leguminoase.
  e) perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea proporțiilor de constituire a practicii de diversificare a culturilor în terenul arabil, menționate la prezentul articol pct. 1, lit. a) și b), din cadrul exploatației este cuprinsă între lunile mai-septembrie ale anului de cerere.
  f) în cadrul practicii de diversificare “cultură” înseamnă oricare dintre următoarele: o cultură din oricare dintre diferitele genuri definite în clasificarea botanică a culturilor; o cultură a oricăreia dintre specii în cazul Brassicaceae, Solanaceae și Cucurbitaceae; terenuri lăsate pârloagă; ierburi sau alte furaje erbacee; culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură.

  2. Practicarea pe minimum 50% din suprafaţa cultivată a exploataţiei a unei tehnologii de tip conservativ pentru sol:
  (i) semănat fără pregătirea prealabilă a solului, no tillage;
  (ii) semănat în benzi pregătite fără intervenţie pe intervalul dintre rânduri, strip tillage;
  (iii) semănat după o pregătire superficială a solului, fără întoarcerea brazdei, minimum tillage;

  3. Plantarea anuală a cel puţin 2 arbori pe hectar de teren arabil care face obiectul angajamentului, din speciile prevăzute în Anexa nr. 14.

  Arborii plantați pentru respectarea acestei cerințe specifice vor face obiectul verificării standardului GAEC 8.2, respectiv menținerea elementelor de peisaj, în anii ulteriori aplicării cerinței eco-schemei PD-04 privind plantarea anuală de arbori.

  Elementele de peisaj înființate sunt luate în considerare pentru calcularea procentului minim din terenul arabil alocat zonelor sau elementelor neproductiv la nivel de fermă. Eligibile pentru plăți sunt numai suprafețele care se încadrează în condiția prevăzută
  la art. 26 alin. (3) lit. (c).

  Solicitarea la plată a ecoschemei se face în cadrul cereri unice ce se depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Campania de primire a cererilor este anunțată să se desfășoare în acest an în perioada 4 aprilie – 7 iunie, la nivel național.

  Tabel cu plante fixatoare de azot acceptate de APIA


  Te-ar mai putea interesa

  Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină și ploi torențiale în jumătate de ţară. Județe sub alertă! Grindina a făcut prăpăd! Culturi puse la pământ și case distruse. ”Era cât oul de găină” Ferma de familie cu venit anual de peste jumătate de milion de euro și niciun angajat

  Ultimele știri

  Froo, lanțul polonez de supermarketuri s-a lansat în România. Ce relație va avea cu fermierii români Fermieri, mare atenție! Noi limite la micotoxine intră în vigoare de la 1 iulie Bursa cerealelor – fluctuații la prețul grâului. De la creștere spectaculoasă la stabilizare