• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Acte necesare la APIA pentru pășunea închiriată de la primărie

  Oana Timar -

  Subvenția APIA pe hectarul de pășune – acte necesare. Fermierii crescători de animale și proprietarii de pășuni trebuie să aibă în vedere o serie de condiții ce trebuie respectate pentru încasarea subvenției la hectar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru anul de cerere 2024 nu sunt schimbări majore în privința documentelor și a regulilor ce trebuie respectate pentru ca fermierii să beneficieze de plata pe un hectar de pășune.

  Ministerul Agriculturii a publicat un document ce conține, în două articole ample, condițiile minime și documentele necesare pentru accesarea subvenției APIA pe pășune atât de către asociații de crescători de animale, cât și de către fermieri în mod individual, cooperative sau grupuri de producători.

  Acte necesare la APIA pentru subvenția pe pășune

  Vă reamintim că anul acesta cererile unice pentru subvențiile APIA se depun în perioada 4 aprilie – 7 iunie la nivel național, la centrele agenției de plăți.

  Acte pentru pășune la APIA

  Iată care sunt documentele necesare pentru subvenția pe pășune:

  Art. 6. – Dovada utilizării pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, ADS sau altor entităţi de drept public de către fermieri se realizează după cum urmează:

  a) pe baza contractelor de concesiune/închiriere/comodat încheiate între, pe de o parte, primării/consiliile judeţene, ADS sau alte entităţi de drept public şi, pe de altă parte, crescătorii de animale sau asociaţiile crescătorilor de animale, din care reiese suprafaţa de pajişte permanentă utilizată, valabile la data depunerii cererii. Contractele de concesiune/închiriere/comodat încheiate în condiţiile legii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării prin modalităţile stabilite în contract;
  b) pe baza verificării ȋn SNIIA/document din care reiese codul de exploatație/copia cardului exploataţiei, conform Normei sanitar- veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
  nr. 208/2022, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ANSVSA. În cazul în care fermierul nu deţine card de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în BAZA Națională de Date, denumită în continuare BND, valabil la data depunerii cererii de plată.

  Asociaţiile crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să
  rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în BND valabil la data depunerii cererii de plată.

  Codul/Codurile de exploataţie ANSVSA şi animalele declarate într-o cerere de plată, pentru asigurarea încărcăturii cu animale pe pajiştile permanente şi/sau pentru solicitarea plăţilor pentru efectivele de animale, nu pot fi declarate în acelaşi scop în mai multe cereri de plată.

  Art. 7. – În cazul pajiştilor comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii vor depune următoarele documente, după caz:

  a) în cazul membrilor asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată, fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv:
  (i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/comodat al pajiştii încheiat de către asociaţie;
  (ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociaţiei, datele de identificare, numărul de animale cu care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din BND, precum şi suprafeţele alocate.
  Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în Anexa nr. 6 din ordin.

  Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA, în cererea de plată, suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafeţelor utilizate în comun fără delimitare fizică în teren, codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun.

  Sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;

  b) în cazul asociaţiei crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociaţia va prezenta la APIA:
  (i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii încheiat de către asociaţie;
  (ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociaţie şi, pentru fiecare membru al asociaţiei, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din BND, numărul de animale, precum şi suprafeţele alocate;
  Centralizatorul se întocmește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este prevăzut în Anexa nr. 6;
  (iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor de plată.

  c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor şi pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2024, va prezenta la APIA:
  (i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere/comodat al pajiştii încheiat de către asociaţie;
  (ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii de plată de către asociaţie şi, pentru fiecare membru al asociaţiei, datele de identificare, codul/codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice din BND, numărul de animale, precum şi suprafeţele alocate.
  Centralizatorul prevăzut în Anexa nr. 6 se întocmeşte anual şi se vizează de către primărie;
  (iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor.

  Asociaţiile crescătorilor de animale nu pot solicita plăţi aferente intervenţiilor pentru suprafeţele care au fost solicitate la plată individual de către membrii acestora. Membrii asociaţiilor crescătorilor de animale pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic pentru animalele pe baza cărora asociaţia a asigurat încărcătura minimă pentru suprafaţa de pajişte permanentă solicitată la plată.

  În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum şi al grupurilor de producători, care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte cu animalele membrilor, beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producători sau membrii cooperativei/grupului de producători, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale.


  Te-ar mai putea interesa

  Ploi, vânt puternic și grindină – alertă meteo emisă de ANM pentru 13 județe Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Polonezii se plâng că cireșele românești le-au invadat piețele și se vând la prețuri foarte mici

  Ultimele știri

  Froo, lanțul polonez de supermarketuri s-a lansat în România. Ce relație va avea cu fermierii români Fermieri, mare atenție! Noi limite la micotoxine intră în vigoare de la 1 iulie Bursa cerealelor – fluctuații la prețul grâului. De la creștere spectaculoasă la stabilizare