• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția APIA 2024 – sprijin cuplat la vaca de lapte: condiții, acte necesare, plăți

  Oana Timar -

  Subvenții APIA 2024 pentru vacile de lapte care primesc sprijin cuplat: condiții, acte necesare, plăți. Schema de sprijin cuplat la vaca de lapte – PD-21 Sprjin cuplat pentru venit vaci de lapte, se achită și în acest an crescătorilor de animale care dețin efective înscrise în Registrul Genealogic. În plus, trebuie făcută dovada valorificării laptelui, iar vârsta maximă a animalelor este de 10 ani la data de 7 iunie, data limită de depunere a cererii unice la APIA.

  Sprijinul cuplat pentru vaca de lapte, PD-21 – Sprjin cuplat pentru venit – vaci de lapte, se plătește plafonat pe fermă, pentru cel mult 250 de animale și pentru minim 10 animale eligibile sau, în cazul zonei montane, un număr minim de 5 animale eligibile. Aceste efective trebuie să îndeplinească o serie de condiții pornind de la o vârstă maximă și până la înscrierea în Registrul Genealogic.

  Condiții sprijin cuplat la vaca de lapte

  Subvenții APIA 2024 – condiții sprijin cuplat vaci de lapte

  a) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat pentru venit trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  ● să aibă vârsta de maximum 10 ani la data limită de depunere;
  ● să fie înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;
  ● să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 4 luni de la data limită de depunere a cererii de plată, în exploataţia din cerere şi/sau exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar şi/sau în exploataţiile asociaţiilor / cooperativelor /grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul animalelor pe durata transferului temporar;
  ● să fie identificate şi înregistrate în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
  ● au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererii de plată şi au cel puţin un produs înregistrat în BND.
  b) producătorul care solicită sprijinul cuplat pentru venit trebuie sa valorifice lapte în perioada cuprinsă între prima zi după data limită de depunere a anului de cerere anterior și data limită de depunere a anului de cerere curent
  c) fermierii solicită sprijin cuplat pentru venit pentru un efectiv de minimum 10 şi maxim 250 de capete vaci de lapte inclusiv pe beneficiar, cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană, care pot solicita sprijin pentru un efectiv cuprins între 5 şi 250
  capete de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;
  d) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de sprijin cuplat pentru venit calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;
  e) solicitanții respectă normele de condiţionalitate stabilite în temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE)
  nr. 2115/2021, pe întreaga exploataţie.

  Citiți și: Documentul obligatoriu pentru subvențiile APIA din acest an

  Acte necesare la sprijin cuplat vaca de lapte PD-21

  Subvenții APIA 2024 – sprijin cuplat vaci de lapte: acte generale

  Documente generale necesare pentru solicitarea sprijinului cuplat pentru venit:
  ● copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport;
  ● copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA, numai pentru exploataţii noi;
  ● dovada deţinerii unui cont bancar activ;
  ● procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

  Subvenții APIA 2024 – sprijin cuplat vaci de lapte: documente specifice

  ● Pentru vaci de lapte:
  a) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte,
  pentru care se solicită sprijin, în Registrul genealogic al rasei secţiunea principală sau suplimentară;
  b) documente de valorificare lapte:
  b-1)în cazul valorificării către prim-cumpărător:
  – copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii,
  însoţită de copii de pe factură/document contabil din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF),
  – copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copie de pe atestatul de producător şi copie de pe factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă că s-a valorificat o cantitate de lapte (în cazul producătorului persoană fizică) şi/sau
  – dovada emisă de prim-cumpărător care atestă că s-a valorificat o cantitate de lapte, în baza contractului încheiat;

  APIA ia în considerare, preia şi pune la dispoziţia fermierilor datele din declaraţiile înregistrate în Registrul primcumpărătorilor cu privire la valorificările de lapte ale solicitanţilor către prim-cumpărători, cazuri pentru care fermierul nu mai trebuie să depună documente de valorificare lapte.
  d)în cazul altor tipuri de valorificare:
  (i) copie de pe factura fiscală sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă valorificarea laptelui, însoţită de copie de pe atestatul de producător;
  (ii) copii de pe raportul fiscal de închidere zilnică / factură / facturi / documente contabile pentru producătorul PJ/PFA/II/IF din care rezultă valorificarea laptelui;
  (iii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe documentul fiscal de încasare a valorii aferente laptelui valorificat/copie de
  pe factura fiscală/document contabil/copie de pe fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită de copie de pe înregistrarea sanitar-veterinar pentru valorificare şi copie de pe atestatul de producător, în funcţie de forma de organizare, pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui prin automatele de lapte;
  (iv) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare/ document contabil, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau un document însuşit prin semnătură de către beneficiar din care să rezulte cantitatea de lapte produsă şi procesată la unitatea proprie însoţit de înregistrarea sanitară veterinară pentru procesare în cazul persoanelor fizice.

  Citiți și: Lista cu subvenții APIA pe care fermierii le pot obține în acest an

  Subvenții APIA 2024 – sprijin cuplat vaci de lapte: plăți

  Plăți pentru sprijinul cuplat la vaca de lapte în 2024. Pentru a beneficia de subvenții, crescătorii de vaci de lapte trebuie să depună cererea unică la APIA în perioada 4 aprilie – 7 iunie. Crescătorii de animale vor putea intra la plată încă din faza de avans, după data de 16 octombrie, termenul final pentru aceste viramente fiind data de 30 iunie 2025.

  Pentru anul de cerere 2024, la PD-21 – Sprjin cuplat pentru venit – vaci de lapte, Planul Naționak Strategic (PNS) prevede un cuantum unitar planificat de 342,06 de euro pe cap de animal eligibil, cu un cuantum minim estimat de 296,12 euro și cuantum maxim estimat de 440,10 euro.


  Te-ar mai putea interesa

  Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Ultima oră de la ANM: Cod Galben de ploi torențiale și grindină emis pentru 13 județe Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile!

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară