• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Lista cu subvenții APIA pe care fermierii le pot obține în acest an

  Oana Timar -

  Subvenții APIA 2024 – lista cu toate subvențiile pe care fermierii le pot cere de la APIA, prin cererea unică, în acest an. Agricultorii și crescătorii de animale trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în perioada 4 aprilie – 7 iunie, o cerere prin care să solicite plățile directe și plățile compensatorii care li se cuvin.

  În anul 2024, fermierii pot beneficia de sprijin financiar prin următoarele intervenții aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, în conformitate cu Planul național strategic PNS 2023-2027, sprijin finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul naţional:

  Plățile directe decuplate prevăzute în PNS 2023-2027
  ● PD-01: sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității – BISS;
  ● PD-02: sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității – CRISS;
  ● PD-03: sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri – CIS-YF;
  ● schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, denumite în continuare ecoscheme, după cum urmează:

  a. în sectorul vegetal:
  ● PD-04: practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil;
  ● PD-05: practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale;
  ● PD-06: înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști;

  b. în sectorul zootehnic:
  ● PD-07: creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte;
  ● PD-08: măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat;
  ● PD-27: Creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.

  CIS – sprijinul cuplat pentru venit:

  a. intervenții în sectorul vegetal:
  ● PD-09: sprijin cuplat pentru venit – soia;
  ● PD-10: sprijin cuplat pentru venit – lucernă;
  ● PD-11: sprijin cuplat pentru venit – leguminoase pentru industrializare, mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi;
  ● PD-12: sprijin cuplat pentru venit – cânepă;
  ● PD-13: sprijin cuplat pentru venit – orez;
  ● PD-14: sprijin cuplat pentru venit – sămânță de cartof;
  ● PD-15: sprijin cuplat pentru venit – hamei;
  ● PD-16: sprijin cuplat pentru venit – sfecla de zahăr;
  ● PD-17: sprijin cuplat pentru venit – legume cultivate în câmp
  pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării (tomate, castraveți, ardei, vinete);
  ● PD-18: sprijin cuplat pentru venit – legume cultivate în sere și solarii(tomate, castraveți, ardei, vinete);
  ● PD-19: sprijin cuplat pentru venit – fructe (prune, mere, cireșe, vișine, caise și piersice);
  ● PD-20: sprijin cuplat pentru venit – producere semințe pentru plante furajere

  b. intervenții în sectorul zootehnic:
  ● PD-21: sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte;
  ● PD-22: sprijin cuplat pentru venit – carne vită;
  ● PD-23: sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte;
  ● PD-24: sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine;
  ● PD-25: sprijin cuplat pentru venit– viermi de mătase;
  ● PD-26: sprijin cuplat pentru venit – porumb pentru siloz.

  Ajutoare naționale tranzitorii (plăți din bugetul național), prevăzute în anexa nr. VI la PS 2023-2027:

  a.în sectorul vegetal:
  ● ANT 1 – plată culturi în teren arabil;
  ● ANT 2 – plată decuplată pentru in pentru fibră;
  ● ANT 3 – plată decuplată pentru cânepă pentru fibră;
  ● ANT 4 – plată decuplată pentru tutun;
  ● ANT 5 – plată decuplată pentru hamei;
  ● ANT 6 – plată decuplată pentru sfeclă de zahăr;

  b.în sectorul zootehnic:
  ● ANTZ 7 – lapte de vacă – plată decuplată de producţie;
  ● ANTZ 8 – carne de vită şi mânzat – plată decuplată de producţie;
  ● ANTZ 9 – ovine şi caprine femele – plată cuplată de producţie.

  Scheme de sprijin compensatoriu de mediu și climă

  1 Intervenția DR-01 – Agro-mediu şi climă pe pajiști permanente din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)
  Varianta 1.1/ Varianta 1.2/ Varianta 1.3 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)/ lucrări manuale pe pajişti cu înaltă valoare naturală/lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti cu înaltă valoare naturală – 142€/ha/an / 242 €/ha/an / 163 €/ha/an.
  ● Pachetul 3.1 – pajiști importante pentru Crex crex
  Varianta 3.1.1/ Varianta 3.1.2 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex/lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 €/ha/an / 231€/ha/an
  ● Pachetul 3.2 – pajiști importante Lanius minor și Falco vespertinus
  Varianta 3.2.1/ Varianta 3.2.2 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus/ lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159€/ha/an / 80€/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  Varianta 6.1/ Varianta 6.2 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) / lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp)
  ● Pachetul 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)
  Varianta 9.2.1/ Varianta 9.2.2 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) / lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina – 410 €/ha/an / 331 €/ha/an

  2 Intervenția DR-02 – Agro-mediu și climă pe terenuri arabile din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 105 €/ha/an
  ● Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) – 93 €/ha/an
  ● Pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) – 151 €/ha/an
  ● Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 €/ha/an

  3 Intervenția DR-03 Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

  4 Intervenția DR – 04 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică (DR-04) din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică
  ● Pachetul 6 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
  Varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027)
  Varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027)

  5 Intervenția DR – 05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării (DR-05) din PS 2023-2027:
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică
  ● Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică:
  Varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică fără angajament de agro-mediu și climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027)
  Varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu şi climă (M10 din PNDR 2014-2020 / Intervenția DR-01 din PS 2023-2027).

  6 Intervenția DR-09-Zone afectate de constrângeri naturale-ZM din PS 2023-2027,

  7 Intervenția DR-10- Zone afectate de constrângeri naturale semnificative – SEMN din PS 2023-2027,

  8 Intervenția DR-11-Zone afectate de constrângeri naturale specifice-SPEC din PS 2023-2027.

  9 Măsura 10 (M.10) – Agro-mediu şi climă (M.10)-PNDR 2014-2020:
  ● Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) – 142 €/ha/an
  ● Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)
  Varianta 2.1 / varianta 2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe – 100 €/ha/an / 21
  €/ha/an
  ● Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări
  a) sub-pachetul 3.1 – Crex crex
  varianta 3.1.1 / varianta 3.1.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 €/ha/an / 231
  €/ha/an
  b) sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus
  varianta 3.2.1 / varianta 3.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus – 159 €/ha/an / 80 €/ha/an
  ● Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 €/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 / varianta 6.2 – lucrări manuale / cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 €/ha/an /
  331 €/ha/an
  ● Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 €/ha/an
  ● Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.
  Ovine – 87 €/UVM/an
  Caprine – 40 €/UVM/an
  Bovine – taurine și bubaline – 200 €/UVM/an
  Ecvidee – 200 €/UVM/an
  Porcine – 176 €/UVM/an.
  ● Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina)
  a) sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică – 200 €/ha/an
  b) sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică:
  Varianta 9.2.1 / varianta 9.2.2 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila ţipătoare mică – 269
  €/ha/an / 190 €/ha/an
  ● Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 €/ha/an
  ● Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda)
  a) sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie
  Varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 €/ha/an – varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie pe
  teren arabil – 100 €/ha/an
  b) sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie
  Varianta 11.2.1 / varianta 11.2.2 / varianta 11.2.3 – lucrări manuale / cu utilaje uşoare / cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie – 269 €/ha/an / 190 €/ha/an / 169 €/ha/an

  10 Măsura 11 (M.11) – Agricultura ecologică (M.11)- PNDR 2014-2020:

  a. Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 293 €/ha/an
  ● Pachetul 2 – legume – 500 €/ha/an
  ● Pachetul 3 – livezi – 620 €/ha/an
  ● Pachetul 4 – vii – 530 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 365 €/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști permanente
  Varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10) – 143 €/ha/an
  VVarianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 39 €/ha/an

  b. Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică
  ● Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) – 218 €/ha/an
  ● Pachetul 2 – legume – 431 €/ha/an
  ● Pachetul 3 – livezi – 442 €/ha/an
  ● Pachetul 4 – vii – 479 €/ha/an
  ● Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 350 €/ha/an
  ● Pachetul 6 – pajiști permanente:
  Varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10) – 129 €/ha/an
  Varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 73 €/ha/an


  Te-ar mai putea interesa

  Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile! Bursa cerealelor – creșteri la grâu și rapiță! Prețuri pe tonă azi, în portul Constanța Cum va fi vremea în această săptămână. Anunț de la șefa ANM

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară