• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Terenurile tăiate de la plata pe suprafață începând cu acest an

  Roxana Dobre -

  Suprafețele care sunt tăiate de la plata pe hectar în campania de subvenții din 2024. În Monitorul Oficial a fost publicată o listă cu terenurile care nu pot încasa subvenții de la APIA.

  În Monitorul Oficial nr. 241 de astăzi, joi – 21 martie, a fost publicat Ordinul ministrului Agriculturii nr.106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condițiilor și altor cerințe specifice. În document sunt precizate și tipurile de suprafețe care sunt excluse de la plata subvențiilor, în campania 2024.

  Citiți și: Ministerul Justiției a blocat simplificarea procedurii de eliberare a adeverinței pentru APIA

  Terenuri excluse de la plata subvențiilor

  Lista terenurilor excluse de la plata APIA pe hectar

  Potrivit ordinului de ministru, nu se acordă plăți pentru suprafața care depășește suprafața maximă eligibilă a blocului fizic. În plus, nu sunt incluse în hectarul eligibil:

  a) suprafețele compacte sau însumate mai mari de 100 de metri pătrați care nu sunt utilizate pentru activități agricole, cum ar fi cele ocupate de vegetație forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepția suprafețelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din hotărârea  nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 și a drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solarii cu lățimea de maximum 2,5 m inclusiv;

  Suprafețele care fac excepție sunt:

  –  lit. c) orice suprafață care a dat dreptul la plăți în cadrul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a) sau în cadrul schemei de plată unică pe suprafață prevăzută la titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 și care face obiectul unui angajament asumat de un fermier în temeiul art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sau al art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile art. 43 alin. (1)-(3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 sau art. 70 ori art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/2.115; sau(la 18-03-2024, Litera c) , Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7. , articolul unic din Hotărârea nr. 208 din 14 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 18 martie 2024 )

  –  lit. d) elementele neproductive care sunt prevăzute în GAEC 8 din cadrul PS 2023-2027; 

  b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeței parcelei agricole, inclusiv din sere și solarii a căror lățime este mai mare de 2,5 m.

  Suprafața de teren ocupată de orice tip de construcție, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată, cu excepția suprafețelor de teren ocupate cu sere și solarii. Terenurile scoase din circuitul agricol, inclusiv în cursul anului de cerere, nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.

  Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafețe:

  a) suprafețele agricole pe care se constată că în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului, inclusiv cele pentru actualizarea blocurilor fizic, nu s-a desfășurat activitatea agricolă;
  b) suprafețele din rezervațiile științifice, zonele de protecție strictă din parcurile naționale, parcurile naturale sau din rezervații ale biosferei și amenajările peisagistice, spre exemplu Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, Parcul Național Munții Rodnei. Sunt eligibile la plată suprafețele agricole situate în zonele de protecție integrală și zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naționale și naturale pe care se pot desfășura activități agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerințele pentru măsurile de sprijin direct. În situația în care planul de management al ariei protejate nu este elaborat/este în curs de elaborare, se respectă setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4)—(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punctul de vedere al necesității de conservare a diversității biologice;
  c) suprafețele amenajate ca terenuri permanente de sport;
  d) suprafețele aferente aeroporturilor și culoarelor de siguranță, suprafețele aferente aerodromurilor și/sau heliporturilor;
  e) suprafețele aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de schi) care sunt scoase din circuitul agricol;
  f) suprafețele utilizate de unitățile militare;
  g) suprafețele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecție și de apărare și terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor și drumurilor naționale aparținând domeniului public al statului, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  h) suprafețele de teren care constituie zone de protecție ale suprafețelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale și derivații hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d)—f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
  i) suprafețele de teren care constituie zone de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare.

  Citiți și: Celulă de criză la MADR! Ministrul Barbu nu va putea susține cererea României de eliminare a pârloagei

  Terenurile lăsate pârloagă, excluse de la plata APIA

  Conform ordinului publicat în Monitor și suprafețele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe același amplasament mai mult de 4 ani sunt excluse de la plata APIA. În plus nu pot lua subvenții:

  –  suprafețele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepție sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observația fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului pentru acest scop; suprafețele constatate în urma verificării în teren, pentru acest scop, ca fiind neutilizate în scop agricol sau pentru care nu s-a desfășurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023—2027 nu sunt eligibile pentru plată;
  –  suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepție terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8)—(10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Te-ar mai putea interesa

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare Ultima oră de la ANM: Cod Galben de ploi torențiale și grindină emis pentru 13 județe

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară